Logotype. Gå till startsidan

Piko-1

Länsrätten i Stockholms län avslår Medeca Pharmas överklagan av LFN:s beslut att inte bevilja prishöjning för PEF-mätaren Piko-1.

Domen har vunnit laga kraft.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2007