Asmanex Twisthaler

LFN beslutar att läkemedlet Asmanex från och med den 1 oktober 2007 inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Detta är resultatet av ett beslut fattat med anledning av genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta, som avslutades maj 2007.

Publicerad 27 juni 2007