TLV logotyp
TLV logotyp

Invega

Invega är ett läkemedel som används för att behandla schizofreni. Det är dyrare än det mest relevanta jämförelsealternativet (Risperdal) och har inte visat bättre antipsykotisk effekt.

Läkemedlet tillför ingen ny verkningsmekanism och bidrar därför inte till ökad sortimentsbredd på området.

Invega bedöms inte vara kostnadseffektivt och ansökan om att ingå i läkemedelsförmånerna avslås därför.

Publicerad 08 februari 2008