Logotype. Gå till startsidan

Spiriva Respimat

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Spiriva Respimat inhalationsvätska mot KOL inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom där lungfunktionen successivt försämras. Sjukdomen kan inte botas, utan behandlingen går ut på att lindra symtomen.

Spiriva finns sedan tidigare inom högkostnadsskyddet i form av ett pulver för inhalation; Spiriva Handihaler. Spiriva Respimat ger en högre behandlingskostnad än Spiriva Handihaler men den ökade kostnaden vägs inte upp av högre medicinsk nytta. LFN beslutar därför att Sprivia Respimat inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2008