TLV logotyp
TLV logotyp

Rasilez

Förvaltningsrätten avslår läkemedelsföretaget Novartis överklagande av vårt beslut gällande läkemedlet Rasilez.

Rasilez används för att behandla högt blodtryck. Vi beslutade under 2008 att inte bevilja subvention för läkemedlet. Det ingår därmed inte i högkostnadsskyddet.

Företaget överklagade vårt beslut till Förvaltningsrätten som nu har meddelat att de avslår överklagandet.

Publicerad 04 april 2008