TLV logotyp
TLV logotyp

Xyzal

Kammarrättens dom att inte bevilja subvention för Xyzal står därmed fast.

Publicerad 13 augusti 2008