Zocord

Företaget MSD överklagade vårt beslut att läkemedlet Zocord inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

I samband med genomgången av läkemedel mot höga blodfetter beslutade vi att Zocord inte skulle ingå i högkostnadsskyddet från och med juni 2009.

Företaget MSD som står bakom produkten överklagade vårt beslut till länsrätten. Länsrätten meddelade den 19 januari 2010 att de avslår överklagandet.

Publicerad 15 oktober 2009