TLV logotyp
TLV logotyp

Ezetrol

Priset för Ezetrol kommer inte att höjas. Regeringsrätten har beslutat att kammarrättens dom ska gälla. Beslutet är principiellt viktigt för vår hantering av prishöjningar av läkemedel.

Läkemedlet Ezetrol ingår sedan 2003 i högkostnadsskyddet. Under 2005 ansökte Merck Sharp & Dohme om en prishöjning. I ansökan motiverade de höjningen med att försäljningen inte motsvarade deras förväntningar.

Vi avslog ansökan. En prishöjning på ett läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet leder till en högre kostnad för samma nytta.

Merck Sharp & Dohme överklagade beslutet till länsrätten och till kammarrätten, som båda har avslagit överklagan. Regeringsrätten har kommit fram till att kammarättens dom ska stå fast. Priset för Ezetrol kommer därmed inte att höjas.

Publicerad 04 maj 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter