Regeringsrätten avslår vår begäran att pröva målet Lanzo

Kammarrätten har tidigare beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för vårt överklagande av länsrättens dom i målet Lanzo.

Vi överklagade Kammarättens beslut till Regeringsrätten som nu har avslagit vår begäran att pröva målet Lanzo.

Publicerad 29 juni 2010