TLV logotyp
TLV logotyp

Kuvan

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår läkemedelsföretaget E. Merck AB:s överklagande av vårt beslut gällande läkemedlet Kuvan.

Vi avslog i slutet av 2009 läkemedelsbolaget E. Merck AB:s ansökan om att Kuvan skulle ingå i högkostnadsskyddet.

E. Merck AB överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Kuvan används för att behandling av PKU eller BH4-brist.

Publicerad 15 september 2010