Logotype. Gå till startsidan

Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp ärende med Daxas

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för ärendet kring Daxas där vi tidigare beslutat om begränsad subvention.

Daxas används för behandling av KOL-patienter.

Vi beslutade den 18 december 2010 att patienter först måste ha provat behandling med inhalationssteroid tillsammans med en långverkande luftrörsvidgare och där man bedömt att fortsatt behandling med inhalationssteroid inte är lämplig, för att få läkemedlet subventionerat.

Nycomed AB om står bakom produkten överklagade vårt beslut om att Daxas endast ingår med begränsning i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten avslog företagets begäran om att Daxas ska ingå inom högkostnadsskyddet utan begränsning men ändrade uppföljningsvillkoret.

Företaget överklagade förvaltningsrättens dom men kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Företaget överklagade därefter kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen men Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Sidinformation


Publicerad
27 augusti 2012