Förvaltningsrätten avslår överklagande om Sycrest

Förvaltningsrätten avslog den 31 maj 2013 H. Lundbecks AB:s överklagande av vårt beslut om att inte låta Sycrest ingå i läkemedelsförmånerna.

Sycrest används för behandling av måttliga till svåra maniska episoder i samband med bipolär-I sjukdom hos vuxna.

Vi beslutade den 22 mars 2012 att avslå ansökan om subvention för Sycrest. Läkemedelsbolaget H. Lundbeck AB som står bakom produkten överklagade beslutet. Nu har alltså förvaltningsrätten fattat sitt beslut och går på TLV:s linje.

Publicerad 14 juni 2013