TLV logotyp
TLV logotyp

Kammarrätten har beslutat att Cerezyme ska subventioneras

TLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten tog upp ärendet till prövning och nu har dom kommit. Kammarättens dom innebär att Cerezyme fortsatt är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.

Vi beslutade den 8 mars 2012 att inte subventionera Cerezyme på grund av det höga pris läkemedelsföretaget begär för läkemedlet. Företaget som står bakom produkten överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som gick på läkemedelsföretagets linje och beslutade att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Cerezyme är ett läkemedel för behandling av Gauchers sjukdom.

Publicerad 15 oktober 2014