TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten har beslutat att upphäva TLV:s beslut om Emselex

Förvaltningsrätten har beslutat att undanröja TLV:s beslut om att Emselex inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

TLV beslutade den 30 september 2014 att läkemedlet Emselex från och med den 1 februari 2015 inte längre skulle ingå i läkemedelsförmånerna. Detta eftersom Emselex har ett högre pris än alternativen Toviaz, Vesicare och generiskt tolterodin, samtidigt som effekten bedömdes som likvärdig.

Företaget som marknadsför Emselex överklagade TLV:s beslut. Förvaltningsrätten biföll den 26 juni 2015 företagets överklagande med motiveringen att TLV inte kunde anses ha uppfyllt sin kommuniceringsskyldighet i ärendet. Domen innebär att Emselex fortsatt är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.

Emselex är ett läkemedel för behandling av trängningsinkontinens.

Publicerad 02 juli 2015