TLV logotyp
TLV logotyp

Överklagande gällande Simponi har återkallats

Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB har återkallat sitt överklagande av vårt beslut från den 17 december 2015 gällande Simponi.

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelar att de avskriver målet den 27 januari 2016.

Publicerad 01 februari 2016