TLV logotyp
TLV logotyp

Överklagande gällande Flexilev har återkallats

Sensidose AB överklagade TLV:s beslut från den 13 april 2015 om att inte bevilja Flexilev inträde i läkemedelsförmånerna till förvaltningsrätten.

Företaget har nu återkallat överklagandet och förvaltningsrätten avskrev därför målet den 12 februari 2016.

Publicerad 19 februari 2016