TLV logotyp
TLV logotyp

Kammarrättens dom om Vagifem står fast

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ta upp Novo Nordisk Scandinavias överklagande av Kammarrättens dom gällande Vagifem till prövning. Det innebär att TLV:s beslut om att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur läkemedelsförmånerna står fast.

Vagifem 10 mikrogram vaginaltablett är ett läkemedel för behandling av vaginal torrhet som orsakats av östrogenbrist hos kvinnor efter klimakteriet.

TLV beslutade den 18 juni 2013 att inte längre subventionera Vagifem 10 mikrogram vaginaltablett eftersom det inte ansågs kostnadseffektivt i förhållande till behandling med Ovesterin vaginalkräm respektive Ovesterin vagitorium. Beslutet trädde ikraft den 1 oktober 2013.

Novo Nordisk Scandinavia AB överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm som genom dom den 10 september 2014 avslog överklagandet.

Kammarrätten avslog genom dom den 10 februari 2016 Novo Nordisk Scandinavia AB:s överklagande av förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten fann att läkemedlet har vissa fördelar i förhållande till Ovesterin vaginalkräm och Ovesterin vagitorium när det gäller användarvänlighet, bekvämlighet och hygien, något som också TLV beaktade i utredningen.  Men eftersom det inte framkommit att läkemedlet även har medicinska fördelar i förhållande till andra behandlingsalternativ fann kammarrätten dock att kostnaderna för att subventionera läkemedlet, som är ungefär tre gånger så dyrt som alternativen, inte framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Den 19 februari 2016 överklagade Novo Nordisk Scandinavia AB Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 11 januari 2017 att inte meddela prövningstillstånd varmed kammarrättens avgörande står fast.

Publicerad 24 februari 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter