Beslut om takpris för läkemedlen Heracillin 1 g och Flukloxacillin Meda 1 g har överklagats

TLV:s beslut om takpris för antibiotika läkemedlen Heracillin 1 g och Flukloxacillin Meda 1 g har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Vi beslutade den 7 juli 2017 om att fastställda takpriser ska börja gälla den 1 augusti 2017. TLV fastställer ett takpris när generisk konkurrens uppstått och nedanstående kriterier är uppfyllda.

  • Generika har sålts i utbytbarhetsgruppen i minst fyra hela kalendermånader
  • Priset på en förpackning (räknat i apotekens inköpspris (AIP) per enhet) ska ha sjunkit minst 70 procent under det pris som var högsta pris i utbytesgruppen när generisk konkurrens uppstod.

Ett nytt takpris innebär att då kriterierna ovan är uppfyllda i en utbytesgrupp ska takpriset för samtliga förpackningsstorleksgrupper som innehåller den aktuella substansen i samma form sättas till 35 procent av det högsta priset i respektive utbytbarhetsgrupp, räknat från tidpunkten då generisk konkurrens uppstod.

Företaget Meda AB som marknadsför läkemedlen har överklagat vårt beslut om takpriser till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Publicerad 03 augusti 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn