Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Morfinhydroklorid APL infusionsvätska 10 mg/ml får inte ett högre pris

Morfinhydroklorid APL infusionsvätska 10 mg/ml i 100 ml Deltec kassett får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.

Läkemedlet används i huvudsak vid medelsvåra till svåra smärttillstånd i livets slutskede och vid akut och postoperativ smärtlindring.

APL har ansökt om ett högre pris eftersom fortsätt tillverkning med nuvarande pris innebär förlust för APL. Vi beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. Bland annat ska det finnas en risk för patientens liv och framtida hälsa om läkemedlet försvinner från marknaden. Vi bedömer att det inte finns risk för att patienter ska stå utan behandlingsalternativ om Morfinhydroklorid APL infusionsvätska 10 mg/ml i 100 ml Deltec kassett försvinner från den svenska marknaden.

Med bakgrund av ovanstående beviljar vi inte ett högre pris för Morfinhydroklorid APL infusionsvätska 10 mg/ml i 100 ml Deltec kassett .

Beslutet gäller från och med den 13 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2012