Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zavedos kapsel 5 mg får inte ett högre pris

Zavedos (idarubicin) kapsel i styrkan 5 mg, ett läkemedel för behandling av leukemi, får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.

Företaget som står bakom Zavedos, ett cellgift som används vid akut myeloisk leukemi (AML) när intravenös behandling inte är lämplig, har ansökt om ett högre pris för förpackningen kapsel 5 mg. Motivet till prishöjningen är att kostnaderna för produkten överstiger försäljningspriset i sådan utsträckning att det inte längre är försvarbart att tillhandahålla förpackningen till nuvarande pris.
 
TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och endast upp till den nivå där det inte längre får anses finnas en risk för att läkemedlet försvinner från marknaden.

TLV bedömer att den ansökta prishöjningen överstiger den nivån och företaget har inte i tillräcklig grad styrkt att priset behöver vara på den ansökta nivån för att de ska fortsätta tillhandahålla förpackningen på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljar TLV  inte den ansökta prishöjningen för Zavedos kapsel 5 mg.
 
Beslutet fattades den 10 juni 2015.

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2015
Till toppen