Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kåvepenin Frukt och Kåvepenin får inte ett högre pris

Kåvepenin Frukt (granulat till oral suspension 50 mg/ml), Kåvepenin (granulat till oral suspension 100 mg/ml, granulat till orala droppar, lösning 250 mg/ml och filmdragerad tablett 250 mg) som används vid olika typer av infektioner får inte ett högre pris då villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda.

Kåvepenin Frukt och Kåvepenin innehåller substansen fenoximetylpenicillin och används vid olika typer av infektioner exempelvis vid halsfluss, bihåleinflammation och öroninflammation.

Företaget har ansökt om ett högre pris för nedanstående förpackningar.

  • Kåvepenin Frukt, granulat till oral suspension 50 mg/ml, 125 ml och 200 ml
  • Kåvepenin, granulat till oral suspension 100 mg/ml, 125 ml och 200 ml
  • Kåvepenin, granulat till orala droppar, lösning 250 mg/ml, 40 ml
  • Kåvepenin, Filmdragerad tablett 250 mg, 40 st

Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att kostnaderna för produktion, transport och distribution har ökat, samt att försäljningen har minskat.

TLV bedömer att det för Kåvepenin tabletter 250 mg finns behandlingsalternativ av liknande slag på marknaden och att det inte föreligger en stor risk för att övriga ansökta förpackningar Kåvepenin Frukt och Kåvepenin försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Kåvepenin Frukt och Kåvepenin. 

Sidinformation


Publicerad
13 februari 2018