Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stivarga tablett får inte ett högre pris

Stivarga 40 mg filmdragerade tablett, 84 stycken, som används för att behandla cancersjukdomar i mag-tarmkanalen och levern får inte ett högre pris.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Stivarga filmdragerad tablett 40 mg. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris bland annat med att den svenska kronan har tappat i värde i förhållande till euron och att detta medfört att vissa kostnader har ökat för företaget. Den försvagade svenska kronan har enligt företaget medfört att priset för Stivarga är lägst i jämförelse med alla andra länder i Europa.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och tar inte hänsyn till normala valutafluktuationer eller företagsintern internationell prispolitik vid en bedömning av prishöjningsansökningar.

TLV bedömer att Stivarga behandlar ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan behandling om läkemedlet Stivarga försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar. TLV konstaterar att Stivarga har en relativt hög försäljning och att risken för att Stivarga försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar därmed inte är stor.

Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Stivarga filmdragerad tablett 40 mg, 84 stycken.

Sidinformation


Publicerad
21 december 2018