Logotype. Gå till startsidan

Toilax får inte ett högre pris

Toilax enterotabletter 5 mg och rektalsuspension 10 mg/5 ml, som används vid förstoppning eller vid tömning av tarmen inför så kallad rektoskopering, det vill säga undersökning av ändtarmen, samt röntgenundersökning, får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.

Företaget som marknadsför Toilax, har ansökt om ett högre pris för enterotabletter som är tabletter där läkemedlet frisätts i tarmen samt rektalsuspension som är en lösning av läkemedlet för administrering via ändtarmen. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att försäljningen för Toilax enterotabletter och rektalsuspension är låg.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. Det finns andra behandlingsalternativ av liknande slag som kan användas vid förstoppning eller vid tömning av tarmen inför rektoskopering och röntgenundersökning.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Toilax enterotabletter 5 mg och rektalsuspension 10 mg/5 ml.

Sidinformation


Publicerad
25 oktober 2019