Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Methenamine hippurate EQL Pharma får inte ett högre pris

Methenamine hippurate EQL Pharma (metenaminhippurat) tabletter i styrkan 1 gram får inte ett högre pris.

Methenamine hippurate EQL Pharma, tabletter, innehåller den verksamma substansen metenaminhippurat och är ett så kallat urinvägsantiseptikum som används mot bakterier i urinen för att förhindra urinvägsinfektioner. Läkemedlet används bland annat vid långtidsbehandling av återkommande urinvägsinfektioner och som förebyggande behandling hos patienter med exempelvis kateter. Eftersom metenaminhippurat inte är antibiotika utan ett antiseptikum bidrar det inte till utvecklingen av antibiotikaresistens.

Företaget som marknadsför Methenamine hippurate EQL Pharma har ansökt om ett högre pris för styrkan 1 gram i förpackningsstorleken 105 stycken. Företaget har bland annat motiverat det högre priset med att lönsamheten för Methenamine hippurate EQL Pharma är låg eftersom produktionskostnaden är hög i förhållande till försäljningspriset.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och det finns behandlingsalternativ inom läkemedelsförmånerna som Methenamine hippurate EQL Pharma är direkt utbytbar mot.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Methenamine hippurate EQL Pharma tabletter 1 gram.

Sidinformation


Publicerad
28 februari 2020