Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lithionit får inte ett högre pris

Lithionit (litium) 42 mg i form av depottabletter för behandling av bipolär sjukdom får inte ett högre pris.

Lithionit används förebyggande mot återfall av såväl maniska som depressiva symtom vid bipolär sjukdom, samt som behandling av maniska tillstånd. TLV bedömer att Lithionit är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd och att det finns risk för att patienter står utan alternativ behandling, om Lithionit försvinner från den svenska marknaden.

Företaget som står bakom Lithionit har ansökt om ett högre pris med motiveringen att det inte är lönsamt att fortsatt tillhandahålla Lithionit på den svenska marknaden vid dagens prisnivå.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. TLV bedömer att om priset i ansökan skulle beviljas kommer produktens marginaler överstiga vad som kan anses vara rimligt för ett äldre läkemedel, där produktens marginaler inte ska täcka innovationskostnader. Försäljningsvärdet för Lithionit är högt och försäljningen är stabil. Mot denna bakgrund bedömer TLV att företaget inte har visat tillräckliga skäl till varför priset behöver höjas för att produkten ska vara lönsam och fortsatt kunna tillhandahållas på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Lithionit, depottablett.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2021