Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Heracillin får inte ett högre pris

Heracillin, pulver till oral suspension och Heracillin, filmdragerade tabletter, 125 mg, får inte ett högre pris.

Heracillin, pulver till oral suspension och Heracillin, filmdragerade tabletter, 125 mg, innehåller den verksamma substansen flukloxacillin som är ett antibiotikum. Flukloxacillin rekommenderas som förstahandsval vid bland annat svåra hud- och sårinfektioner. Heracillin, pulver till oral suspension är den enda flytande beredningen av flukloxacillin och Heracillin, filmdragerade tabletter, 125 mg är den enda styrkan av flukloxacillin tabletter som är anpassad för barn.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Heracillin, pulver till oral suspension och Heracillin, filmdragerade tabletter, 125 mg, har ansökt om ett högre pris. Företaget motiverar det högre priset med att försäljningen har minskat och att de fått ökade kostnader för produkterna.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. TLV kan inte bedöma om risken är stor för att Heracillin, pulver till oral suspension och Heracillin, filmdragerade tabletter, 125 mg försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas. TLV bedömer att företaget inte har visat tillräckligt tydligt varför en prishöjning behövs för att fortsatt tillhandahålla produkterna på den svenska marknaden. Företaget har dessutom valt att inte inkomma med en tydligare motivering när TLV efterfrågat det.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Heracillin, pulver till oral suspension och Heracillin, filmdragerade tabletter, 125 mg.

Sidinformation


Publicerad
29 mars 2022