Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Airomir, inhalationsspray, får inte ett högre pris

Airomir, inhalationsspray, 200 doser, får inte ett högre pris. Villkoren för prishöjning är inte uppfyllda.

Airomir, inhalationsspray, används för att behandla astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Airomir, inhalationsspray, innehåller den verksamma substansen salbutamol. Salbutamol verkar genom att vidga luftrören. Salbutamol finns att tillgå i olika inhalationshjälpmedel så som pulverinhalatorer, sprayer och lösningar. I första hand rekommenderas pulverinhalatorer.

Utöver det läkemedelsföretag som tillhandahåller Airomir, inhalationsspray, finns det ytterligare två läkemedelsföretag som tillhandahåller salbutamol som inhalationsspray inom högkostnadsskyddet.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Airomir, inhalationsspray, har ansökt om ett högre pris med motivet att lönsamheten för produkten är för låg för att motivera fortsatt tillhandahållande på den svenska marknaden.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och TLV:s bedömning är att det finns behandlingsalternativ av liknande slag inom högkostnadsskyddet för Airomir, inhalationsspray.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Airomir inhalationsspray.

Sidinformation


Publicerad
16 januari 2023