Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Invicorp i förpackningsstorleken 5 ampuller får inte ett högre pris

Invicorp (fentolamin, aviptadil) får inte ett högre pris eftersom villkoren för en prishöjning inte är uppfyllda.

Invicorp innehåller de verksamma substanserna fentolamin och aviptadil i beredningsformen injektionsvätska, lösning och används främst av patienter med svår erektil dysfunktion.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Invicorp har ansökt om ett högre pris för förpackningen med 5 ampuller med motivet att lönsamheten är negativ samt att de nu överväger att upphöra med att tillhandahålla Invicorp om inte ansökt prishöjning beviljas.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och bedömer att företaget inte har visat att kostnadsökningen har lett till att läkemedlet är olönsamt. Därmed bedömer TLV att risken för att läkemedlet försvinner från marknaden inte är stor.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Invicorp, i förpackningen med 5 ampuller.


Sidinformation


Publicerad
5 juli 2023