Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hukyndra får inte ett högre pris

Hukyndra (adalimumab), injektionsvätska i förfylld spruta samt förfylld injektionspenna, 40 mg och 80 mg, får inte ett högre pris. Villkoren för prishöjning är inte uppfyllda.

Hukyndra innehåller den verksamma substansen adalimumab, som används mot olika inflammatoriska tillstånd i kroppen som bland annat reumatoid artrit, psoriasisartrit, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Hukyndra är ett av flera olika läkemedel på marknaden med den verksamma substansen adalimumab och de klassas som biosimilarer (liknande kopior av det biologiska originalläkemedlet). Dessa läkemedel är inte utbytbara mot varandra men har likvärdig effekt och säkerhet.

Företaget som marknadsför Hukyndra har ansökt om ett högre pris för fem olika förpackningar. Motiveringen till prishöjningen är bland annat ökade produktionskostnader och ökade inköpspriser. Prishöjningen skulle enligt företaget säkerställa en fortsatt tillgänglighet av Hukyndra på den svenska marknaden.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. TLV bedömer att det till Hukyndra finns behandlingsalternativ av liknande slag inom läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att villkoret för prishöjning inte är uppfyllt. Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Hukyndra.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2023