Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pargitan och Pargitan mite får ett högre pris

Pargitan och Pargitan mite tillhör gruppen antikolinerga läkemedel och används för behandling av olika former av parkinsonism. Pargitan mite har dessutom indikationen spastiska tillstånd hos barn.

Vi bedömer att det inte finns någon annan likvärdig behandling som kan ges istället för detta läkemedel vid spastiska tillstånd hos barn. För en begränsad grupp patienter som är välinställda på behandling med ett Pargitan mot parkinsonism kan det vara medicinskt komplicerat att byta preparat.

För att säkerställa att produkten även i fortsättningen finns kvar på marknaden för ett mindre antal patienter beviljar vi en prishöjning.

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2013.

Sidinformation


Publicerad
4 februari 2014