TLV logotyp

Pargitan och Pargitan mite får ett högre pris

Pargitan och Pargitan mite tillhör gruppen antikolinerga läkemedel och används för behandling av olika former av parkinsonism. Pargitan mite har dessutom indikationen spastiska tillstånd hos barn.

Vi bedömer att det inte finns någon annan likvärdig behandling som kan ges istället för detta läkemedel vid spastiska tillstånd hos barn. För en begränsad grupp patienter som är välinställda på behandling med ett Pargitan mot parkinsonism kan det vara medicinskt komplicerat att byta preparat.

För att säkerställa att produkten även i fortsättningen finns kvar på marknaden för ett mindre antal patienter beviljar vi en prishöjning.

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2013.

Publicerad 04 februari 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV