Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Doxycyklin EQL Pharma får ett högre pris

Doxycyklin EQL Pharma (doxycyklin) är ett antibiotikum och tillhör klassen tetracykliner. Läkemedlet är ett så kallat bredspektrumantibiotikum och vi beviljar en prishöjning från och med den 1 mars 2015 för att säkerställa en ändamålsenlig sortimentsbredd inom högkostnadsskyddet.

Företaget som står bakom Doxycyklin EQL Pharma har ansökt om ett högre pris med motiveringen att produkten är ett angeläget behandlingsalternativ, att produktionskostnaderna ökat samt att lägre volymer inom högkostnadsskyddet gör att produkten riskerar att försvinna från den svenska marknaden.

I dagsläget är det i stort sett endast Doxycyklin EQL Pharma som är tillgängligt för hela perioden i systemet för utbytbara läkemedel.

Vi bedömer att Doxycyklin EQL Pharma är en angelägen produkt inom högkostnadsskyddet och att det finns en stor risk för att produkten försvinner från den svenska markanden.

Mot denna bakgrund beviljar vi ett högre pris för Doxycyklin EQL Pharma.

Beslutet gäller från och med den 1 mars 2015.

Sidinformation


Publicerad
26 februari 2015