TLV logotyp

Cystadane får ett högre pris

Särläkemedlet Cystadane, oralt pulver, för behandling av homocystinuri får ett högre pris från och med den 1 maj 2015.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

TLV bedömer att Cystadane är ett angeläget behandlingsalternativ vid behandling av homocystinuri, en ärftlig sjukdom där aminosyran homocystein ansamlas i blod och urin.

Höga koncentrationer av homocystein påverkar stödjevävnader i kroppen t ex i skelett, ögon, blodkärl och hjärna. TLV bedömer tillståndet som icke bagatellartat. Likvärdigt behandlingsalternativ saknas på den svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående och för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden beviljar vi ett högre pris för Cystadane.

Prishöjningen gäller från och med den 1 maj 2015.

Publicerad 21 maj 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV