Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cystadane får ett högre pris

Särläkemedlet Cystadane, oralt pulver, för behandling av homocystinuri får ett högre pris från och med den 1 maj 2015.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

TLV bedömer att Cystadane är ett angeläget behandlingsalternativ vid behandling av homocystinuri, en ärftlig sjukdom där aminosyran homocystein ansamlas i blod och urin.

Höga koncentrationer av homocystein påverkar stödjevävnader i kroppen t ex i skelett, ögon, blodkärl och hjärna. TLV bedömer tillståndet som icke bagatellartat. Likvärdigt behandlingsalternativ saknas på den svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående och för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden beviljar vi ett högre pris för Cystadane.

Prishöjningen gäller från och med den 1 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
21 maj 2015