Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Folacin 1 mg återfår ett högre pris

På företagets begäran har TLV omprövat sitt tidigare beslut om prissänkning på Folacin 1 mg. Folacin 1 mg återfår sitt högre pris från och med den 23 maj 2015.

Företaget som står bakom Folacin 1 mg som används vid behandling av folatbrist har begärt omprövning för Folacin 1 mg med motiveringen att priset sänkts av misstag.

Företaget har i sin begäran om omprövning gett en rimlig förklaring till misstaget  och den utredning TLV gjort bekräftar denna förklaring. TLV bedömer att omständigheterna i ärendet är så speciella att det tidigare beslutet för Folacin 1 mg bör ändras så att det pris som gällde före den 1 april 2015 åter ska gälla från och med den 23 maj.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Folacin 1 mg.

Prishöjningen gäller från och med den 23 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2015