Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, får ett högre pris

Acetylcystein Meda (acetylcystein), i form av lösning för nebulisator för behandling av kronisk bronkit, cystisk fibros, paracetamolförgiftning och keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret får ett högre pris från och med den 1 oktober 2014.

Företaget som står bakom Acetylcystein Meda har ansökt om ett högre pris för förpackningen 10x10 ml. Företaget motiverar sin ansökan med att kostnader för inköp, löner och distribution har ökat.

Det finns i dagsläget inga andra godkända läkemedel med acetylcystein i lösning för nebulisator på den svenska marknaden. Vi bedömer att Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, är ett angeläget behandlingsalternativ och används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Vi bedömer att det finns en risk för att vissa patienter kommer att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator 10x10 ml.

Prishöjningen gäller från och med den 1 oktober 2014.

Sidinformation


Publicerad
13 juli 2015