TLV logotyp

Lergigan oral lösning får ett högre pris

Lergigan (prometazin) i form av oral lösning för behandling av oro, rörelsesjuka, allergier och hudklåda får ett högre pris från och med den 1 december 2014.

Företaget har motiverat sin ansökan med att kostnader för inköp, distribution och löner ökat samt att en prishöjning är en förutsättning för att fortsatt säkra tillgången på läkemedlet.

TLV bedömer att Lergigan oral lösning är ett angeläget behandlingsalternativ för vissa patientgrupper. Det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling av liknande slag om läkemedlet försvinner från svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Lergigan oral lösning.

Prishöjningen gäller från och med den 1 december 2014.

Publicerad 13 juli 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV