Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mianserin Mylan får ett högre pris

Mianserin Mylan (mianserin) i form av tabletter för behandling av olika former av depression får ett högre pris från och med den 1 maj 2015.

Företaget som står bakom Mianserin Mylan har ansökt om ett högre pris för läkemedlet med motiveringen vikande försäljning, pressade priser och dålig lönsamhet.

Mianserin Mylan är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller den aktiva substansen mianserin och ska användas först när andra antidepressiva läkemedel gett oacceptabla biverkningar.

TLV bedömer att det finns ett behov av sortimentsbredd av antidepressiva läkemedel och att läkemedlet används för att behandla tillstånd som bedöms vara icke bagatellartade. Det finns en risk att patienter kommer att stå utan alternativ behandling av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar vi ett högre pris för Mianserin Mylan.

Prishöjningen gäller från och med den 1 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
13 juli 2015
Till toppen