Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kloramfenikol Santen ögonsalva får ett högre pris 

Kloramfenikol Santen 10 mg/g (kloramfenikol) ögonsalva i tub får ett högre pris från och med 1 december 2018. Läkemedlet används för att behandla bakteriella ögoninfektioner hos vuxna och barn. Det används också för att förebygga infektioner efter ögonskador, ögonoperationer och efter att främmande föremål avlägsnats från ögonen.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Kloramfenikol Santen 10 mg/g, ögonsalva. Företaget har motiverat behovet av ett högre pris med att transportkostnaderna för läkemedlet ökat. Läkemedlet behöver numera transporteras i en obruten kylkedja från produktion till apotek.

Kloramfenikol Santen 10 mg/g finns i andra läkemedelsformer såsom ögondroppar i endosbehållare och ögondroppar i flaska. Dessa läkemedelsformer kan inte användas av alla patienter. TLV bedömer därför att Kloramfenikol Santen 10 mg/g ögonsalva är ett angeläget behandlingsalternativ eftersom det behandlar ett tillstånd som inte är bagatellartat och att det finns en grupp patienter som riskerar att stå utan behandling om läkemedlet försvinner från marknaden. TLV bedömer också att det av lönsamhetsskäl finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning. Det nya priset börjar gälla från 1 december 2018.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2018