Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Idotrim får ett högre pris

Idotrim tabletter 160 mg och 100 mg får ett högre pris från och med den 1 februari 2019. Idotrim innehåller ett antibiotikum trimetoprim som används vid behandling av urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektion kan delas in i akut cystit (afebril) och febril urinvägsinfektion. Akut cystit påverkar urinblåsans och urinvägarnas slemhinnor och ger svårigheter att tömma urinblåsan men ger inte feber. Febril urinvägsinfektion utgår från urinvägarna och påverkar njurar och/eller prostata och ger feber. Idotrim används för behandling av akut cystit och som förebyggande behandling vid återkommande urinvägsinfektioner.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Idotrim tabletter 160 mg i förpackningsstorlekarna 14, 20 0ch 100 stycken. De har även ansökt för Idotrim 100 mg i förpackningsstorlekarna 30 och 100 stycken. Företaget har motiverat det högre priset med bland annat att försäljningen av Idotrim har minskat.

TLV anser att Idotrim är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV verkar för att behålla ett brett sortiment av antibiotika inom högkostnadsskyddet avseende substanser, styrkor och beredningsformer. TLV bedömer att försäljningsvärdet för Idotrim är lågt och att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning.

Sidinformation


Publicerad
22 januari 2019
Till toppen