Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fluanxol Depot får ett högre pris

Fluanxol depot injektionsvätska, lösning 20 mg/ml och 100 mg/ml får ett högre pris från och med den 1 juni 2019.

Fluanxol Depot används för behandling av schizofreni och paranoida tillstånd. Paranoida (psykotiska) tillstånd innebär bland annat en förvrängd upplevelse av verkligheten och förekommer i perioder vid allvarliga psykiska sjukdomar. Schizofreni är en kronisk psykossjukdom som kan leda till för tidig död. Fluanxol Depot tillhör den så kallade första generationens antipsykotika. En nackdel med första generationens antipsykotika är biverkningar som bland annat ger stelhet och långsamma rörelser. Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är förstahandsval vid behandling av schizofreni andra generationens antipsykotika. Andra generationens antipsykotika har andra biverkningar än första generationens antipsykotika. Fluanxol Depot finns också i beredningsformen tablett. Val av beredningsform görs individuellt utifrån patientens behov.

Företaget har ansökt om ett högre pris för styrkorna 20 mg/ml och 100 mg/ml i förpackningsstorleken 10 ml. Företaget har motiverat det högre priset med att lönsamheten för Fluanxol Depot har minskat som en följd av ökade produktionskostnader och minskad försäljning.

TLV anser att Fluanxol Depot används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och att det finns patienter som riskerar att stå utan behandling om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Utredningen har bland annat visat att Fluanxol Depot är ett angeläget behandlingsalternativ för kroniskt sjuka patienter som har behandlats med läkemedlet under många år där det kan vara svårt att byta till ett annat läkemedel.

TLV bedömer att försäljningsvärdet för Fluanxol Depot är lågt och att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning.

Sidinformation


Publicerad
5 juni 2019