TLV logotyp
TLV logotyp

Diklofenak Mylan får ett högre pris

Diklofenak Mylan, suppositorium 50 mg och 100 mg, innehåller den verksamma substansen diklofenak som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Diklofenak Mylan är framförallt avsedd för patienter som i samband med smärta också upplever illamående och kräkningar eller av andra anledningar har svårt att inta läkemedlet via munnen.

Företaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna 50 mg 10 stycken, 50 mg 50 stycken, 100 mg 5 stycken och 100 mg 50 stycken. De har motiverat det högre priset med bland annat att leverantörskostnaderna har ökat och läkemedlet inte längre är lönsamt.

TLV anser att Diklofenak Mylan används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och är ett angeläget behandlingsalternativ framförallt för patienter där det inte är lämpligt att inta läkemedlet via munnen. TLV anser vidare att det finns en risk att patienter står utan behandling om tillgången på Diklofenak Mylan minskar eller om produkten skulle försvinna från den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund får Diklofenak Mylan, suppositorium 50 mg och 100 mg, ett högre pris från och med den 1 september 2019.

Publicerad 28 augusti 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter