Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cuvitru får ett högre pris

Cuvitru, injektionsvätska 200 mg/ml, innehåller humant immunoglobulin (antikroppar) och används för att stärka immunförsvaret, framförallt vid immunbristsyndrom hos vuxna och barn som saknar eller har låg halt av egenproducerat immunoglobulin men även vid behandling av vissa typer av blodcancer.

Företaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna 5 ml, 10 ml, 20 ml och 40 ml. De har motiverat det högre priset med bland annat att mängden råvara på världsmarknaden är begränsad och att det rådande svenska priset på Cuvitru inte är konkurrenskraftigt jämfört med andra länder.

TLV anser att Cuvitru används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns en risk att patienter står utan behandling om tillgången på Cuvitru blir begränsad på den svenska marknaden. Att få tillskott av antikroppar är mycket viktigt vid flera svåra sjukdomar och konsekvenserna av att avbryta behandlingen kan i dessa fall bli mycket allvarliga. TLV bedömer att det föreligger en risk att tillgången på läkemedlet kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Cuvitru injektionsvätska 200 mg/ml ett högre pris från och med den 1 oktober 2019.

Sidinformation


Publicerad
11 september 2019