Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Klorokinfosfat RPH Pharma får ett högre pris

Klorokinfosfat RPH Pharma (klorokin) tabletter i styrkorna 160 mg och 250 mg får ett högre pris.

Klorokinfosfat RPH Pharma behandlar de reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit och lupus erythematosus. Det används också för att behandla malaria, både i förebyggande och botande syfte, och för att behandla ljuseksem. Klorokinfosfat RPH Pharma är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller den verksamma substansen klorokin.

Klorokin rekommenderas vid behandling av malaria orsakad av vissa klorokinkänsliga parasiter. Klorokin är inte förstahandsmedel vid dess övriga godkända användningsområden, men ett behandlingsalternativ när behandling med andra läkemedel är olämpligt eller inte har gett önskad effekt.

Företaget har ansökt om ett högre pris för tabletter i styrkorna 160 mg och 250 mg i förpackningsstorleken 100 stycken. Företaget har bland annat motiverat det högre priset med att de saknar lönsamhet för Klorokinfosfat RPH Pharma till följd av minskad försäljning och ökade kostnader.

TLV anser att Klorokinfosfat RPH Pharma används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Utredningen har visat att Klorokinfosfat RPH Pharma är ett angeläget behandlingsalternativ vid behandling av vissa former av malaria samt för patienter med reumatoid artrit och lupus erythematosus när behandling med andra läkemedel är olämpligt eller inte har gett önskad effekt. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om tillgången på Klorokinfosfat RPH Pharma minskar eller om läkemedlet skulle försvinna från den svenska marknaden.

Vidare anser TLV att det finns behov av olika styrkor av Klorokinfosfat RPH Pharma eftersom doseringen varierar mellan de olika användningsområdena och beroende på den enskilde patientens förutsättningar och kroppsvikt. Försäljningsvärdet av Klorokinfosfat RPH Pharma är lågt. TLV bedömer att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Klorokinfosfat RPH Pharma från och med den 1 februari 2020.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2020