Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cilaxoral får ett högre pris

Cilaxoral (natriumpikosulfat) orala droppar 7,5 mg/ml får ett högre pris. Cilaxoral innehåller det verksamma ämnet natriumpikosulfat som är ett tarmirriterande medel. Cilaxoral används för att behandla alla former av tillfällig förstoppning samt för att underlätta tömning av tarmen vid bland annat hemorrojder och analsprickor. Cilaxoral är det enda tarmirriterande läkemedel som tas via munnen som ingår i högkostnadsskyddet.

Företaget har ansökt om ett högre pris för orala droppar i styrkan 7,5 mg/ml, 30 ml. Företaget har bland annat motiverat det högre priset med att de har dålig lönsamhet för Cilaxoral eftersom Cilaxoral har ett lågt pris.

TLV anser att Cilaxoral används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Utredningen har visat att Cilaxoral är ett viktigt behandlingsalternativ eftersom det är det enda tarmirriterande läkemedel som tas via munnen och som ingår i högkostnadsskyddet. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan subventionerade behandlingar om tillgången på Cilaxoral minskar eller om läkemedlet skulle försvinna från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Cilaxoral från och med den 1 mars 2020.

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2020
Till toppen