Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fenantoin RPH Pharma får ett högre pris 

Fenantoin RPH Pharma (fenytoin) tabletter i styrkan 100 mg får ett högre pris.  

Fenantoin RPH Pharma innehåller den verksamma substansen fenytoin och används vid behandling av epilepsi. Fenytoin rekommenderas inte vid insättning till nya patienter men det finns en stor patientgrupp som redan använder och är välinställd på behandling med Fenantoin RPH Pharma. 

Företaget har ansökt om ett högre pris för tabletter i styrkan 100 mg i förpackningsstorlekarna 100 och 250 stycken. Företaget har bland annat motiverat det högre priset med att de saknar lönsamhet för Fenantoin RPH Pharma till följd av minskad försäljning och ökade kostnader. 

TLV anser att Fenantoin RPH Pharma används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare anser TLV att Fenantoin RPH Pharma är ett angeläget behandlingsalternativ för patienter som redan är välinställda på detta läkemedel, eftersom ett preparatbyte kan vara medicinskt komplicerat. 

TLV gör bedömningen att det på grund av låg lönsamhet finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. 

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Fenantoin RPH Pharma från och med den 1 mars 2020. 

Sidinformation


Publicerad
27 februari 2020
Till toppen