Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mytelase får ett högre pris

Mytelase (ambenonium) tabletter i styrkan 10 mg får ett högre pris.

Mytelase innehåller den verksamma substansen ambenonium och används vid behandling av myasthenia gravis, en så kallad autoimmun muskelsjukdom. Vid myasthenia gravis är signalöverföringen mellan nerv till muskel försvagad och sjukdomen yttrar sig som ökad uttröttbarhet och ibland tillfällig förlamning i musklerna.

Företaget har ansökt om ett högre pris för tabletter i styrkan 10 mg i förpackningsstorleken 100 stycken. Företaget har bland annat motiverat det högre priset med att de saknar lönsamhet för Mytelase till följd av låga försäljningsvolymer och ökade kostnader.

TLV anser att Mytelase används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare anser TLV att Mytelase är ett angeläget behandlingsalternativ vid behandling av myasthenia gravis. Mytelase är det enda läkemedlet inom läkemedelsförmånerna som innehåller substansen ambenonium.

TLV gör bedömningen att försäljningsvärdet för Mytelase är lågt och att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Mytelase från och med den 1 april 2020.

Sidinformation


Publicerad
10 mars 2020