Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

HyQvia får ett högre pris

HyQvia, injektionsvätska 100 mg/ml, innehåller så kallat humant immunoglobulin som är antikroppar som används för att stärka immunförsvaret. Humant immunoglobulin används främst vid immunbristsyndrom hos vuxna och barn som saknar eller har låg halt av egenproducerat immunoglobulin men även vid behandling av vissa typer av blodcancer.

Läkemedelsföretaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna
25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml och 300 ml. Företaget har motiverat det högre priset med bland annat att mängden råvara på världsmarknaden är begränsad och att det rådande svenska priset på HyQvia inte är konkurrenskraftigt jämfört med andra länder.

TLV anser att HyQvia är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Att få tillskott av antikroppar är mycket viktigt vid flera svåra sjukdomar och konsekvenserna av att avbryta behandlingen kan i dessa fall bli mycket allvarliga. TLV anser att det finns en risk att patienter står utan behandling om tillgången på HyQvia blir begränsad på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund får HyQvia injektionsvätska 100 mg/ml ett högre pris från och med den 1 maj 2020.

Sidinformation


Publicerad
8 maj 2020