Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gammanorm injektionsvätska 165 mg/ml får ett högre pris

Gammanorm innehåller humant immunglobulin (antikroppar) och används för att stärka immunförsvaret vid immunbristsyndrom hos vuxna och barn som saknar eller har låg halt av egenproducerat immunglobulin men även vid behandling av vissa typer av blodcancer.

Företaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna 6 ml, 10 ml, 20 ml, 48 ml, 100 ml och 200 ml. De har motiverat det högre priset med bland annat att mängden råvara på världsmarknaden är begränsad och att det rådande svenska priset på Gammanorm inte är konkurrenskraftigt jämfört med andra länder. Kostnaden för råvaran human blodplasma har ökat under det gånga året.

TLV anser att Gammanorm används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns en risk att patienter står utan behandling om Gammanorm försvinner från den svenska marknaden. Att få tillskott av antikroppar är mycket viktigt vid ett antal svåra sjukdomar och konsekvenserna av att avbryta behandlingen kan i dessa fall bli mycket allvarliga. TLV bedömer att det föreligger en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Gammanorm injektionsvätska 165 mg/ml ett högre pris från och med den 1 september 2020.

Sidinformation


Publicerad
17 augusti 2020