Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Trimetoprim Meda får ett högre pris

Trimetoprim Meda, oral suspension, 10 mg/ml är en antibiotikum som i första hand är avsett för barn och används vid okomplicerad urinvägsinfektion och som långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner. Läkemedel i oral suspension är viktiga inom barnsjukvården då små barn i de allra flesta fall inte kan svälja tabletter.

Företaget har motiverat det högre priset med bland annat att försäljningen av Trimetoprim Meda har minskat och att inköpspriset nyligen höjts av deras leverantör.

TLV anser att Trimetoprim Meda, oral suspension, är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV verkar för att behålla ett brett sortiment av antibiotika inom högkostnadsskyddet avseende substanser, styrkor och beredningsformer. TLV bedömer att försäljningsvärdet för Trimetoprim Meda är lågt och att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Trimetoprim Meda, oral suspension, 10 mg/ml ett högre pris från och med den 1 oktober 2020.

Sidinformation


Publicerad
16 september 2020