TLV logotyp
TLV logotyp

Alvedon, oral lösning, i förpackningsstorleken 1000 ml får ett högre pris

Alvedon, oral lösning, 24 mg/ml i förpackningsstorleken 1000 ml får ett högre pris. Alvedon, oral lösning, innehåller den verksamma substansen paracetamol och används vid behandling av olika smärttillstånd såsom huvudvärk och muskel- och ledvärk samt vid feber. Alvedon, oral lösning, är avsedd för patienter som av olika skäl inte kan svälja tabletter. Det finns flera andra beredningsformer av paracetamol som kan användas vid svårigheter att svälja tabletter. Som receptfritt läkemedel (utanför läkemedelsförmånerna) finns paracetamol i oral lösning i en mindre förpackningsstorlek på 100 ml.

Läkemedelsföretaget har bland annat motiverat det högre priset med att kostnaden för tillverkning har ökat under de senaste åren.

TLV anser att Alvedon, oral lösning, används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare anser TLV att Alvedon, oral lösning i förpackningsstorleken 1000 ml är ett angeläget alternativ för att behandla patienter med behov av en längre tids behandling av paracetamol där andra beredningsformer av paracetamol inte är lämpliga. TLV anser även att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV gör bedömningen att försäljningsvärdet för Alvedon, oral lösning, är lågt och att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Alvedon, oral lösning, i förpackningsstorleken 1000 ml ett högre pris från och med den 1 december 2020.

Publicerad 04 december 2020

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter