TLV logotyp
TLV logotyp

Hizentra får ett högre pris

Hizentra, injektionsvätska 200 mg/ml, innehåller humant immunglobulin (antikroppar) och används för att stärka immunförsvaret, framförallt vid immunbristsyndrom hos vuxna och barn som saknar eller har låg halt av egenproducerat immunglobulin men även vid behandling av vissa typer av blodcancer.

Företaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml och 100 ml. De har motiverat det högre priset med bland annat att mängden råvara på världsmarknaden är begränsad och att det rådande svenska priset på Hizentra inte är konkurrenskraftigt jämfört med andra länder.

TLV anser att Hizentra används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns en risk att patienter står utan behandling om tillgången på Hizentra blir begränsad på den svenska marknaden. Att få tillskott av antikroppar är mycket viktigt vid ett antal svåra sjukdomar och konsekvenserna av att avbryta behandlingen kan i dessa fall bli mycket allvarliga. TLV bedömer att det föreligger en stor risk att tillgången på läkemedlet kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Hizentra injektionsvätska 200 mg/ml ett högre pris från och med den 1 januari 2021.

Publicerad 15 december 2020

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter